วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

7. ) การเลือกซื้อสินค้ามาทำธุรกิจ

7. ) การเลือกซื้อสินค้ามาทำธุรกิจ
การเลือกทำธุรกิจเครือข่าย
มาทำความเข้าใจกันดีกว่า ว่าธุรกิจเครือข่ายที่เขาพูดกันมากมายว่า ทำแล้วจะร่ำรวย มี
รายได้มหาศาล นั้น จริงหรือไม่ก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อ เรามาดูโครงสร้างของอาชีพค้าขายกันก่อนดีไหม
7.1 ผู้ผลิต อาจเป็นโรงงานผู้ผลิตเอง จ้างเขาผลิต หรือเป็นตัวแทน แล้วแต่จะเลือก
7.2 ผู้ขาย อาจเป็นกลุ่มบุคคล หรือคนเดียว ทำในรูปค้าปลีกหรือค้าส่ง ขนาดเล็ก
กลาง ใหญ่ มีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้าน(ตัวแทนนายหน้า)
7.3 ผู้ซื้อ คือคนทั่วไปที่มีความต้องการใช้สินค้า และมีกำลังซื้อ
ตามความหมายเดิม ๆ นักขาย หรือ นักธุรกิจอิสระ คือบุคคลที่ทำหน้าที่ในการนำเสนอ
สินค้าหรือบริการไปยังผู้ซื้อตามที่อยู่ของผู้ซื้อซึ่งอาจจะหมายถึงบ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงาน
แล้วแต่จะสะดวก ซึ่งก็คือ ผู้ขาย นั่นเองแต่ปัจจุบัน มีการพยายามคิดแนวทางการทำงานที่ดูเรียบง่าย ด้วยการรวมเอาผู้ขายและผู้ซื้อมาเป็นบุคคลคนเดียวกัน และเรียกตัวเองว่า นักธุรกิจเครือข่ายด้วยการ สร้างเครือข่ายผู้บริโภคมาเป็นองค์กรของตัวเอง โดยมีรายได้จากการซื้อสินค้าใช้ของคนในเครือข่ายใครที่สามารถสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ ก็จะมีรายได้สูง ซึ่ง แท้ที่จริงแล้ว ก็คือ การมีลูกค้าหรือ มีผู้ซื้อสินค้าจำนวนมาก ส่งผลให้มียอดขายมากมาย ผู้ผลิตขายสินค้าได้มาก ก็จะคิดส่วนแบ่งทางการตลาดมาจ่ายคืนให้กับนักธุรกิจของตนเองมากตามสัดส่วนที่เกิดขึ้นจริงเห็นหรือไม่ว่า ธุรกิจเครือข่าย ก็ไม่แตกต่าง จากธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ที่พวกเรารู้จักกันดีมองให้ชัด ๆ กันอีกที จะเห็นว่า รายได้ของธุรกิจเครือข่าย จะมาจากการมีเครือข่าย มีสมาชิก มีนักธุรกิจอิสระ หรือผู้ซื้อ จำนวนมาก รวมกับ ยอดซื้อสินค้าที่พวกเขามีกันอย่างต่อเนื่องหรือซื้อซ้ำตลอดทุกเดือนดังนั้น ถ้าจะเลือกทำธุรกิจเครือข่าย ต้องเลือกบริษัทที่สามารถสร้างเครือข่ายได้ง่าย ค่าสมัครไม่แพง และต้องมีสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีคุณภาพ ทุกคนยอมรับที่จะซื้อซ้ำโดยไม่มีเงื่อนไขเลือกบริษัทถูก รู้วิธีการสร้างเครือข่าย สามารถวางแผนการทำงานและบริหารเครือข่ายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะมีรายได้มากมาย มหาศาล จริง ๆ ครับ สาบานได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น